ஆன்மீகம்

மட்டக்களப்பு- மாமாங்கப் பிள்ளையார் திருக்கோயில்

மட்டுமாநகர்தனிலே கோயில் கொண்டமாமணியே
ஆட்டிநிற்பாய் உலகினையே ஆட்கொள்வாய் எங்களையே
எட்டுத்திக்கும் திருவருளை ஏற்றிவிடும் தலைமகனே
மட்டில்லா நன்மை தரும் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே..

எங்கும் இன்பம் நிறைந்துவிட தந்திடய்யா உன்னருளை
ஏங்கி நிற்கும் எங்களுக்கு துணையாவாய் நீ யன்றோ
கங்கையம்மை முடிகொண்டு காத்தருளும் சிவன்மகனே
எங்கள் நலம் காத்திடவே துணைநீயே பிள்ளையாரே..

தம்பி திருமுருகன் வேல் கொண்டு எமக்கருள
தும்பிக்கை கொண்டவனே தேவனே அருளிடய்யா
நம்பிக்கை உன்னடியே நலம் எமக்குத் தந்திடுவாய்
எம்மிதயம் கோயில் கொண்ட மாமாங்கப் பிள்ளையாரே..

பெருவயிறு கொண்ட உந்தன் பேரருளை நாடுகின்றோம்
வரும்தீமை விலக்கிவிட வல்லமையை அருளிவிடு
அருகினிலே நீயிருக்க அச்சமெமக்கில்லையய்யா
கருத்தினிலே நீயிருப்பாய் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே…

கிழக்கிலங்கை கோயில் கொண்டபார்வதியின் புத்திரனே
அழகுமிகு திருநகரின் ஆட்சிநிலை உன்னதன்றோ
ஈழ நல்ல நாட்டினிலே அமைதியெங்கும் நிறைந்துவிட
வாழ்வழித்து வழி வகுப்பாய் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே..

நன்மையெங்கும் நிறைந்துவிட நாமெல்லாம் நலமடைய
இன்னல், பகை, கொடுமை இல்லாது மறைந்துவிட
தென்னை தரும் கனியாம் தேங்காய் மிக விரும்பும்
அண்ணலே சரணடைந்தோம் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே.

ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button