பதுளைமலையகம்

மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்ததினால் பாதிக்ப்பட்டுள்ள பசறை நமுனுகுலை வீதி!

நமுனுகுலை பசறை பிரதான வீதியில் பாரிய மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் வீதி போக்குவரத்து முற்றாக தடைப்பட்டுள்ளது.

நமுனுகுலை பசறை பிரதான வீதியில் கனவரல்ல EGK பிரிவில் பாரிய மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் பசறை நமுனுகுலை வீதி போக்குவரத்து முற்றாக தடைப்பட்டுள்ளது.

நேற்று பெய்த கடும் மழை காரணமாக நேற்று மாலை சுமார் ஏழு மணியளவில் இம்மண்மேடு சரிந்து விழுந்துள்ளது. இதன்போது எவ்விதமான சேதங்களும் ஏற்படவில்லை. தற்போது மண்மேடை அகற்றும் பணிகளில் வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ராமு தனராஜா

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen