...
செய்திகள்

மதுபான போத்தல்களுக்கு இன்று முதல் பாதுகாப்பு முத்திரை…

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் அல்லது இறக்குமதி செய்யப்படும் மதுபான போத்தல்களுக்கும் இன்று முதல் புதிய பாதுகாப்பு முத்திரைகள் ஒட்டப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய முத்திரையை உள்ளடக்கிய ஸ்டிக்கர் மதுபான போத்தல்கள் மற்றும் கொள்கலன்களில் ஒட்டப்படும் என்றும் மதுவரி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய முத்திரைகள் ஒட்டப்பட்ட மதுபான போத்தல்கள் சந்தைகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டதன் பின்னர் , பழைய மதுபான போத்தல்களை விற்பனை செய்து நிறைவு செய்வதற்கு எதிர்வரும் ஏப்ரல் முதலாம் திகதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மதுவரி திணைக்களம் கூறியுள்ளது.

அதன் பின்னர் விற்பனை செய்யப்படும் சகல மதுபான போத்தல்களிலும் புதிய முத்திரைகள் காணப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்ட விரோதமாக தயாரிக்கப்படும் மதுபானங்கள் சந்தைக்கு விநியோகிக்கப்படுவதை தடுப்பதற்கும் , சட்ட விரோதமாக இறக்குமதி செய்யப்படும் மதுபானம் சந்தைகளுக்கு விநியோகிப்படுவதை தவிர்ப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கபில குமாரசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen