...
செய்திகள்

மத்தள பிரதேசத்தில் திருடிய 22 மாடுகளுடன் சந்தேக நபர் கைது

மத்தள பிரதேசத்தில் திருடப்பட்ட மாடுகளை ஏற்றிச் சென்றவரை லுணுகம்வெஹெர பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.இராஜாங்க அமைச்சர் ஒருவரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் எனக் கூறப்படும் நபர் ஒருவர் மத்தள பிரதேசத்தில் திருடப்பட்ட 22 மாடுகளை பண்டாரவளை பிரதேசத்திலுள்ள இறைச்சிக் கடைக்கு கொண்டு செல்லும் போது, லுணுகம்வெஹெர பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.இறைச்சிக்காக அறுக்கப்படவிருந்த மாடுகளை விடுவித்து மக்களுக்கு வழங்க கொண்டு செல்வதாகக் குறித்த சந்தேக நபர் பொலிஸாரிடம் கூறியுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen