செய்திகள்

மன்னாரில் காற்றாலை மின்னுற்பத்தி நிலையம் பிரதமரினால் திறந்து வைப்பு.

மன்னாரில் அமைக்கப்பட்ட இலங்கையின் முதலாவது காற்றாலை மின்னுற்பத்தி நிலையம் இன்று (08) தேசிய மின் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

‘தம்பபவனி’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள குறித்த காற்றாலை மின்னுற்பத்தி நிலையமானது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸவினால் தேசிய மின் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி103.5 மெகா வோட்ஸ் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பிரதான கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button