சமூகம்நிகழ்வுகள்மலையகம்

‘மலையக விழிகள்’ அமைப்பின் 107 வது செயற்திட்டம் தெமோதரையில்!

‘மலையக விழிகள்’ அமைப்பின் 107 வது செயற்திட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த செயற்திட்டமானது வேவல்தன்னை தெமோதரை என்ற இடத்தில் நடைபெற்றது. இந்த செயற்திட்டமானது மலையக விழிகளில் பயணிக்கும் அபியின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த செயற்திட்டம் மிகவும் வறுமையின் கீழ் வாழ்கின்ற ஒரு குடும்பத்துக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந்த செயற்திட்டத்தை நடத்தித் தந்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர் மலையக விழிகள் அமைப்பினர்.

Related Articles

Back to top button