கல்வி

மலையகத்தில் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்த தமிழ் மாணவன்

2018ஆம் ஆண்டுக்கான புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் மலையகத்தில் இருக்கும் ஒரு தமிழ் மாணவர் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.

லிந்துலை தமிழ் வித்தியாலயத்தில் கல்வி பயிலும் செல்வகுமார் நிரஞ்சன் என்ற விசேட தேவைக்குரிய சிறுவன் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி பெற்றுள்ளார்.

குறித்த பாடசாலையில், 22 மாணவர்கள் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் தோற்றிய போதும், அதில் இந்த மாணவர் மட்டுமே சித்தி பெற்றுள்ளார். அத்துடன் 18 மாணவர்கள் 70க்கும் மேல் புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளனர்.

இதில் செல்வகுமார் நிரஞ்சன் என்ற சிறுவன் பிறப்பிலிருந்தே முதுகு எலும்பு பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் பெற்றோரின் உதவியுடனேயே பாடசாலைக்கு வருகின்றார்.

இவருடைய பெற்றோர் தோட்டத்தொழில் செய்து தமது வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர். இவர் 166 புள்ளிகளைப் பெற்று புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்திபெற்றுள்ள விடயம் அனைவர் மத்தியிலும் பெரிதும் பேசப்படுகின்றதுடன், அனைவராலும் பாராட்டப்பட்ட வரகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button