மலையகம்

மலையகமும் மறுவாழ்வும் நூல் அறிமுகம்

கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் 13.05.2018 அன்று தமிழகனின் மலையகமும் மறுவாழ்வும் நூல் அறிமுகமும் கலந்துரையாடலும் வினோதன் மண்டபத்தில் காலை 10 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.இந்த நிகழ்வில் பல மலையக மூத்த எழுத்தாளர்கள் கலந்து சிறப்பிக்க இருக்கின்றனர். இந்த நிகழ்வை மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன்றம் ஒழுங்கமைக்கின்றது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button