நிகழ்வுகள்நுவரெலியாமலையகம்

மலையக உரிமை மீட்பு பேரவை மூலம் உலர் உணவுப்பொருட்கள் ..

டி.சந்ரு
 

“மலையக உரிமை மீட்பு பேரவை” சிவில் அமைப்பின் முதற்கட்ட சமூக சேவையாக மஸ்கெலிய தெப்டன் பகுதி, ஹட்டன் ஹட்டன் தோட்ட பகுதி,மற்றும் ஹார்கில் போன்ற பகுதிகளில் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மக்களுக்கான உலர் உணவு நிவாரணம் பொதிகள் நேற்று வழங்கி வைக்கப்பட்டன.குறித்த நிகழ்வில் அரசியல் மற்றும் சமூக செயல்பா ட்டாளர்கள் ,மதகுருமார்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen