...
செய்திகள்

மலையக மக்களுக்கு கோதுமை மாவை 80 ரூபாவுக்கு வழங்க தீர்மானம்

மலையக மக்களுக்கு கோதுமை மாவை கொள்வனவு செய்வதற்கு நிதி அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஸ நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி, மாதாந்தம் 15 கிலோகிராம் கோதுமை மாவை கொள்வனவு செய்வதற்கு நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தையில் தற்போது 120 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படும் கோதுமை மாவை, அரசாங்கம் மலையக மக்களுக்காக 80 ரூபாவிற்கு வழங்க தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்படி, மாதமொன்றிற்கு ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மாவை, தலா 80 ரூபா விதம், 15 கிலோகிராம் கோதுமை மாவை மலையக மக்கள் மாதமொன்றில் கொள்வனவு செய்ய முடியும் என நிதி அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும், ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தில் பதிவாகியுள்ள அனைத்து மலையக மக்களுக்கு இந்த நிவாரண உதவி கிடைக்கும் என பஷில் ராஜபக்ஸ குறிப்பிடுகின்றார்.

மலையக மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து ஜனாதிபதி அதிக கவனம் செலுத்தியதாக நிதி அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஸ இதன்போது தெரிவித்திருந்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen