...
செய்திகள்

மலையக மக்கள் ஒன்றியத்தினால் (uk)வலப்பனை அருணோதயா இந்து கல்லூரிக்கு பெண்களுக்கான ஓய்வு அறை கையளிப்பு விழா ..

குருந்துஓயா கந்தப்பளையில் அமைந்துள்ள ம மா /வ /அருணோதய இந்து கல்லூரிக்கு மலையக மக்கள் ஒன்றியத்தினால் பெண்களுக்கான ஓய்வு அறை 09.12.2021 அன்று காலை 10 மணியளவில் மாணவர்கள் பாவனைக்காக கையளிக்கப்பட்டது.இந் நிகழ்வு பாடசாலை அதிபர் டயஸ்குமார் தலைமையில் இடம்பெற்றது .குறித்த நிகழ்வில் வலப்பனை வலயக்கல்வி பணிப்பாளர்கள் ,கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர்கள், உதவிக்கல்வி பணிப்பாளர்கள் ,ஆசிரியர்கள் ,மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு அதிதிகளாக கலந்து குறித்த நிகழ்வை சிறப்பித்தனர்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen