செய்திகள்பதுளைமலையகம்

‘மலையக விழிகள்’ அமைப்பினால் சிறுவர் பராமரிப்பு ஆசிரமத்திற்கு உதவிக்கரம்.

மலையக விழிகள் நண்பர்கள் அமைப்பின் உதவும் கரங்கள் செயற்றிட்டத்தினூடாக
பதுளை நகரத்தை அண்மித்த பதுளைபிட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள சிறுவர் பராமரிப்பு
ஆசிரமத்திற்கு பாரம் அளவிடும் தராசு உபகரணமும் சிறார்களுக்கான
கற்றல் உபகரணங்களும் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன.

நடராஜா மலர்வேந்தன்

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com