நிகழ்வுகள்மலையகம்

மலையக விழிகள் உதவும் கரங்கள்” பதுளை அமைப்பின் ஐம்பதாவது உதவும் கரம் பணி ..

டி.சந்ரு
மலையக விழிகள் உதவும் கரங்கள்” பதுளை அமைப்பின் ஐம்பதாவது உதவும் கரம் பணி கொத்மலை நவதிஸ்பனை பிரதேசத்தின் அரங்கலை தோட்டத்தில் (04.07.2021) அன்று  இடம்பெற்றது. 

இதன்போது அரங்கலை தோட்டத்தில் வருமையை எதிர் நோக்கி வாழும் 34 குடும்பங்களை சேர்ந்த 191 பேர் பயன்பெறும் வகையில் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

Related Articles

Back to top button