...
சமூகம்சிறப்பு

மலைய விழிகளின் 106வது செயல்திட்டம் இன்று கண்டி கோமரை தோட்டத்தில் நடைபெற்றது.

மலைய விழிகளின் 106வது செயல்திட்டம் இன்று கண்டி கோமரை தோட்டத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த செயற்திட்டம் மலையக விழிகளில் பயணிக்கும் பிரபாவதி மற்றும் சரஸ்வதி ஆகியோரின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த செயற்திட்டமானது கௌசிகா சுரேந்திரகுமரி ஆகியோரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வறுமைக் கோட்டில் வாழ்கின்ற சுமார் 25 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந்த வேலைத்திட்டத்தை நடத்தித் தந்த மலையக விழிகளில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen