மலையகம்

மஸ்கெலியா லெமன்மோரா தோட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டம்

மஸ்கெலியா லெமன்மோரா தோட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுத்தனர்.லெமன்மோரா தோட்டத்தில் உள்ள 28 தொழிலாளர் குடும்பங்களில், 80 தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு குறித்த தோட்டத்தில் ஊழியர் சேமலாப நிதி மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி போன்ற தொழிலாளர் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆதங்கம் தெரிவித்து இப் போராட்டத்தினை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

மேலும் அடிப்படை வசதிகள் இவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட நிலையில் விரக்தி அடைந்த மக்கள் இந்த ஆர்பாட்த்தில் அது குறித்தும் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதே நேரம் அரசியல் தலைவர்களும் ,அரச அதிகாரிகளும் தங்களுக்கு அநீதி இழைப்பதாகவும் மக்கள் இதன் போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com