...
செய்திகள்

மாளிகாவத்தை சிறுநீரக வைத்தியசாலையில் சிறப்பு அவசர சிகிச்சை பிரிவு

மாளிகாவத்தை சிறுநீரக வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளர்களுக்காக சிறப்பு அவசர சிகிச்சை பிரிவு ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது.

070 5 211 211 என்ற இலக்கத்திற்கு அழைப்பை ஏற்படுத்தி குறித்த சிகிச்சை பிரிவை தொடர்பு கொள்ள முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுநீரக நோயாளர் ஒருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு தேவையான தகவல்கள், மருந்து பொருட்களை நோயாளர்களின் வீடுகளுக்கே விநியோகித்தல் மற்றும் தொலைபேசி ஊடாக வைத்திய ஆலோசனை பெறுதல் உள்ளிட்ட செயற்பாடுகளுக்காக இந்த அவசர சிகிச்சை பிரிவு நிறுவப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen