...
செய்திகள்

மின்சார சபை பொறியியலாளர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் இன்று

நியூ போர்ட்ரஸ் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள 6 சரத்துகளுக்கு எதிராக இலங்கை மின்சார சபை பொறியியலாளர்கள் இன்று (25) நண்பகல் முதல் சட்டப்படி வேலைசெய்யும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையை ஆரம்பித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில், இலங்கை மின்சார சபை பொறியியலாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen