செய்திகள்

மீண்டும் தொழிற்சங்க போராட்டத்திற்கு தயாராகிறது வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம்.

எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி முதல் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபடவுள்ளதாக அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள்  தேர்தல்கள் திணைக்களம் வழங்கியுள்ள தீர்மானங்களை செயற்படுத்தாமைக்கு எதிராகவே இந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் சுகாதார அமைச்சினால் சட்டவிரோதமாக வழங்கப்படும் இடமாற்றங்கள் குறித்து தேர்தல்கள் திணைக்களத்திற்கு அறிவித்ததாகவும் , அது குறித்து தேர்தல்கள் திணைக்களம் கவனம் செலுத்தியதாகவும் அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன் சுகாதார அமைச்சினால் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்ட சகல இடமாற்றங்களையும் உடனடியாக இரத்து செய்வதற்கு தேர்தல்கள் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த செயற்பாட்டை முன்னிலைப்படுத்தி தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபடவுள்ளதாக அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download