செய்திகள்

மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம்…

ஹோல்புறூக் பாடசாலையின் பழையமாணவர் சங்க பொது கூட்டம்
இதுவரை காலம் ஹோல்புறூக் பாடசாலையில் கல்வி கற்று மீண்டும் அந்த பாடசாலைக்கு ஏதேனும் வகையில் தனது பங்களிப்பு தொடர வேண்டும் என நினைக்கும், ஹோல்புறூக்  பாடசாலையின் பழையமாணவர்களுக்கான  பொதுகூட்டம்  எதிர் வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 01ம் திகதி காலை 09.மணிக்கு பாடசாலையின் பிரதான மண்டபத்தில்  நடைபெறவிருக்கின்றது.   மீண்டும் உங்கள் பாடசாலை கால நினைவுகளோடு சங்கமிக்க பழையமாணவர்களை   அன்போடு அழைக்கின்றோம் .
ஹோல்புறூக் பழையமாணவர்  சங்க  செயலாளர்
க .தனபாலசிங்கம்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button