செய்திகள்

முள்ளுத்தேங்காய் (செம்பனை) இனி இல்லை.

செம்பனை எனப்படும் முள்ளுத் தேங்காய் செய்கை தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரண தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கான யோசனை கடந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

அதன்படி முள்ளுத் தேங்காய் (செம்பனை) செய்கையை தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் , தற்போதைய அரசாங்கத்தின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கடந்த காலங்களில் முள்ளுத் தேங்காய் (செம்பனை) செய்கையை தடை செய்யுமாறு எதிர்ப்பு வௌியிடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

Related Articles

Back to top button
image download