அரசியல்செய்திகள்

மூன்று ராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்..

நேற்றைய தினத்தில் பிரதி அமைச்சர்களாக பதவிப் பிரமாணம் செய்த மூவர் இன்று இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டனர்.

அதன்படி நிமல் லான்சா,சமூக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும், இந்திக்க அனுருத்த வீடமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும், காஞ்சன விஜயசேகர தேயிலை துறை இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துக்கொண்டனர்.

ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download