செய்திகள்

மேலும் ஒரு பகுதி தனிமைப்படுத்தலில்

கொலன்னாவை பொலிஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட ஸ்ரீஆனந்தராம வீதி இன்று காலை 6 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button