...
செய்திகள்

மேலும் 50 வருடங்கள் இந்தியாவுக்கே சொந்தமாகும் எண்ணெய் குதங்கள்

திருகோணமலையில் உள்ள 99 எண்ணெய் குதங்களில் தற்போது லங்கா IOC நிறுவனம் பயன்படுத்தும் 14 குதங்களை மீண்டும் அவர்களுக்கே 50 வருட காலத்திற்கு குத்தகைக்கு வழங்க அரசாங்கம் எதிர்ப்பார்ப்பதாக வலுசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், மேலும் 61 எண்ணெய் குதங்கள், களஞ்சியசாலையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக புதிதாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ட்ரிங்கோ பெற்றோலியம் டேர்மினல்ஸ் லிமிட்டட் (Trinco Petroleum Terminals Ltd) மூலம் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படும்.

அந்த நிறுவனத்தின் 51 சதவீத பங்குகளை கனிய எண்ணெய் கூட்டுத்தாபனமும், 49 சதவீத பங்குகளை லங்கா IOC நிறுவனமும் கொண்டிருக்கும்.

இதுதவிர, திருகோணமலை எண்ணெய் களஞ்சியசாலையின் எஞ்சிய 24 குதங்களுக்கான பங்குகளை கனிய எண்ணெய் கூட்டுத்தாபனம் கொண்டிருக்கும் என வலுசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen