செய்திகள்

மேல் மாகாணத்தில் ஊரடங்கு நீடிப்பு.

மேல் மாகாணத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டம்
எதிர்வரும் 9 ஆம் திகதி அதிகாலை 5 மணி வரை நீடிப்பபதாக இராணுவத் தளபதி
அறிவித்துள்ளார்

Related Articles

Back to top button
image download