செய்திகள்

மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம் நிபந்தனைகளுடன் திறப்பு

தற்போதைய நிலைமைக்கு மத்தியில் உரிய நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக மோட்டார் வாகன
போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் சேவைகள் 2021.06.30 நேற்று முதல்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம்
அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button