...
செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம்- அளவெட்டி- அருள்மிகு ஆதிதுர்க்கையம்மன் திருக்கோயில்

 
மருதநிலச் சூழலிலே அருள் வழங்கும் துர்க்கையம்மன் 
மகிழ்ச்சி நிறை வாழ்வுக்கு வழி செய்யும் தாயாவாள்
எழுச்சி பெற்று நாம் வாழ ஏற்ற வழிகாட்டியெம்மை 
தாழ்ச்சியின்றி உயர்வடைய உரிய வழி காட்டிடுவாள் 
யாழ்ப்பாணப் பெருநிலத்தில் கோயில் கொண்ட துர்க்கையம்மன் 
உறுதி கொண்டு முன்செல்ல வலுவழங்கும் தாயாவாள்
ஆழ்மனதில் நிம்மதியை நிறுவி நலம் செய்தெம்மை 
வாழ்விலென்றும் தளராத நிலை அடைய ஏற்றவழி காட்டிடுவாள் 
அளவெட்டி வளவூரில் அமர்ந்தருளும் துர்க்கையம்மன் 
அரவணைத்துக் காத்தருளும் அன்புமிகு தாயாவாள்
வலுவுடனே முன்செல்ல நேர்மை வழிகாட்டியெம்மை
வாட்டமில்லா வாழ்வுக்கு உரிய வழி காட்டிடுவாள்
வயல் சூழ்ந்த எழில் நிலத்தில் வீற்றிருக்கும் துர்க்கையம்மன் 
வரும் துன்பம் துடைத்தெறியும் பாசமிகு தாயாவாள்
மருந்தாகவிருந்தெமது மனநோய்கள் போக்கியெம்மை
மகிழ்வுடனே திகழ்வதற்கு ஏற்ற வழி காட்டிடுவாள் 
நம்பிச் சரணடைவோர் நலன் காக்கும் துர்க்கையம்மன் 
நாடிச் செல்லும் எங்களுக்கும் துணையிருக்கும் தாயாவாள்
நிம்மதி பொங்க வாழ வழி தந்தெம்மை
நித்தமும் மேன்மையுற உரிய வழி காட்டிடுவாள் 
ஆதி துர்க்கையம்மன் என்ற பெயர் கொண்ட துர்க்கையம்மன் 
ஆறுதலாய் நாம் வாழ உதவுகின்ற தாயாவாள் 
இம்மண்ணில் தளர்வின்றி வாழ வழி செய்தெம்மை 
வளம் நிறைந்த வாழ்வுக்கு ஏற்றவழி காட்டிடுவாள். 
ஆக்கம்- த மனோகரன். 
துணைத் தலைவர், 
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen