...
செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம்- ஈச்சமோட்டை அருள்மிகு ஞானவைரவர் திருக்கோயில் 

துணையிருந்து காவல் செய்து காத்தருளும் தேவா
உன் திருவருளைத் தேடுகின்றோம் உடன் வருவாய் ஐயா
அருஞ்சுணங்கன் அருகு கொண்டு காவல் செய்யும் வீரா
அச்சமில்லா வாழ்வுக்கு உறுதிசெய்வாய் ஐயா
யாழ்ப்பாணம் பெருநகரில் வீற்றிருக்கும் தேவா
ஆறுதலை வழங்கி நலம் தரவேண்டும் ஐயா
ஊர்க் காவல் செய்து காப்பளிக்கும் வீரா
உறுதுணையாயிருந்து எமக்கு வாழ்வளிப்பாய் ஐயா
ஈச்சமோட்டை நன்னிலத்தில் கோயில் கொண்ட தேவா
உற்றவரும், ஊரவரும் உயர்ந்திடச் செய் ஐயா
பங்கமில்லா நல்வாழ்வு நல்கிவிடு வீரா
பலம் பெற்று வளம் பெறவே விதி செய்வாய் ஐயா
சிவபெருமான் அம்சமாக உருப் பெற்ற தேவா
சிதிலமில்லா நல்வாழ்வை எமக்களிப்பாய் ஐயா
சூலத்தைத் தாங்கி நிற்கும் ஐயனே வீரா
சூழ்ந்து வரும் தீமைகளைத் துடைத் தெறிவாய் ஐயா
காவல் தெய்வம் நீயென்று போற்றுகின்றோம் தேவா
கருணை கொண்டு எமைக்காக்க வந்திடுவாய் ஐயா 
தமிழ் மண்ணின் பெருமையினைக் காத்தருளும் வீரா
தரணியிலே தமிழுக்குக் காப்பளிப்பாய் ஐயா
ஞானவைரவர் என்ற நாமம் கொண்ட தேவா
நத்தி வருமுன்னடியார் நலன் காப்பாய் ஐயா
நம்பித் தொழும் எங்களுக்கு உடனிருப்பாய் வீரா
நிம்மதி நிலைத்து விட அருள் தருவாய் ஐயா. 
ஆக்கம்- த.மனோகரன். 
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen