ஆன்மீகம்

யாழ்ப்பாணம்- நல்லூர் கந்தசுவாமி திருக்கோயில்..

நல்லூர்ப் பதியமர்ந்த நாயகனே
நல்லோர் மனங்குளிர அருள் தருவாய்
பொல்லா வினைகளை அறுத் தெறிந்து
பொன்னான வாழ்வை நீ தந்திடுவாய்..

குறமகள் வள்ளியை மணந்தவனே
குற்றங்கள் பொறுத்து நம் குறை தீர்ப்பாய்
வள்ளலே உன் பெருங் கருணையினால்
வளமான பெருவாழ்வு கிட்டவே..

மயிலேறி அறங் காக்க வருவோனே
மாசில்லா வாழ்வுக்குத் துணை வருவாய்
பாரினிலே உன்னருளைப் பரப்பி விடு
பாவங்களெல்லாம் தொலைந்திடவே..

வேல்தாங்கி அருளிட வருவோனே
வேதனைகள் களைந்திடவே வந்திடுவாய்
அருளுடனே ஆட்சியை நீ நிறுவி விடு
ஆணவங்களெல்லாமே அழிந்திடவே..

துள்ளு தமிழ் கேட்டிட மகிழ்வோனே
துன்ப நிலை அகற்றிட வந்திடுவாய்
நம்பியே உன்னடி சரணடைந்தோம்
நல்லூர்க் கந்தனே காட்சி கொடு.

ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button