...
செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம்- வேலணை- சிற்பனை முருகன் திருக்கோயில் ..

தீவகத்தின் வேலணையில் கோயில் கொண்ட முருகா 
தீங்கில்லா எதிர்காலம் நாம் பெறவே அருள்வாய்
திடங்கொண்டு முன்சென்று சிறப்புடனே வாழ
வலுதந்து ஆதரித்து உன்னருளைத் தருவாய்
ஊரை வலம் வந்து ஊர்காக்கும் முருகா 
அண்டவரும் பகை, கொடுமை வேரறுத்தே அருள்வாய்
அறநெறியின் வழி நின்று தலை நிமிர்ந்து நாம்வாழ
ஆதரித்து, அணைத்து உன்னருளைத் தருவாய்
சிற்பனை சிற்றூரில் வீற்றிருக்கும் முருகா 
தமிழ் மண்ணின் ஒளி விளக்காய் நீயிருந்து அருள்வாய்
நம்மக்கள் வளம் கொண்டு வாழும் நிலை நிலைத்துவிட
நம்பிவந்து தொழுது நிற்கும் எங்களுக்கு உன்னருளைத் தருவாய்
வேல் தாங்கி வீற்றிருந்து அருளளிக்கும் முருகா 
எப்போதும் உடனிருந்து காத்தெம்மை அருள்வாய்
மனத்தினிலே கரவின்றி நேர்வழியில் வாழ
ஏற்ற வழிகாட்டி உயர்த்திவிட உன்னருளைத் தருவாய்
மனஅமைதி தந்தருளும் வேல்தாங்கும் முருகா 
பார்போற்ற நாம் வாழ வழியமைத்து அருள்வாய்
தடுமாறா மனம் கொண்டு நேர் வழியில் வழிநடக்க
தெளிவான அறிவுடனே முன்செல்ல உன்னருளைத் தருவாய்
குளவளங்கள் சூழ குடிகொண்ட முருகா 
குறைவில்லா நிறை வாழ்வை எமக்கு நீ அருள்வாய்
ஒழுக்கமில்லா செயல்களையே முற்றாக அடக்கி 
உரிமை கொண்டு நாம் வாழ உன்னருளைத் தருவாய்.
ஆக்கம்- த.மனோகரன். 
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen