...
செய்திகள்

ராஜித்த சேனாரத்னவிற்கு கொரோனா தோற்று உறுதி

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித்த சேனாரத்னவிற்கு, கொவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ராஜித்த சேனாரத்னவிற்கு நடத்தப்பட்ட ரெபிட் அன்டீஜன் பரிசோதனையில், கொவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித்த சேனாரத்ன, தனது வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.

ராஜித்த சேனாரத்னவுடன், கடந்த சில தினங்களாக நெருங்கி பழகியவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen