செய்திகள்

றோயல் பார்க் கொலை குற்றவாளி ஜூட் ஷிரமந்த அன்டனி நாட்டை விட்டு வெளியேற்றம்…?

றோயல் பார்க் கொலை குற்றவாளி ஜூட் ஷிரமந்த அன்டனி ஜயமஹவிற்கு விதிக்கப்பட்ட பயண தடை 2020.06.01 வரை நீட்டிப்பு.

ஆனால் அவர் நவம்பர் 15 ஆம் திகதியே நாட்டைவிட்டு வெளியேறிவிட்டார் – நீதிமன்றில் சட்டமா அதிபர் அறிவிப்பு.

Related Articles

Back to top button