செய்திகள்பதுளைமலையகம்

லுணுகல பிரதேச சுகாதார பிரிவில் 14 கொவீட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம்.

லுணுகல பிரதேச சுகாதார பிரிவில் 14 கொவீட் தொற்றாளர்கள் இன்று ( 22) உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பட்டாவத்த பகுதியில் 06 பேரும் 28 ஆம் கட்டைப்பகுதியில் 02 பேரும் லுணுகல நகரை அண்மித்த பகுதியில் 04 பேரும் சூரியகொடயில் 01 பேரும், உடபங்குவ பொலிஸ் காவல் தடுப்பு பகுதியில் 01 பேரும் அடங்குகின்றனர்.

நடராஜா மலர்வேந்தன்

Related Articles

Back to top button