செய்திகள்

வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட சவர்க்காரத்தின் விலைகள்!

இலங்கையில் முதல் தடவையாக சவர்க்காரங்களின் விலைகள் அதிகூடிய மட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதற்கமைய ஒரு கட்டி சன்லைட் சவர்க்காரம் 135 ரூபாவாகவும், பேபி சவர்க்காரம் ஒரு கட்டி 175 ரூபாவாகவும், லைப்போய் சவர்க்காரம் ஒன்று 145 ரூபாவாகவும், பதிவாகியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button