நிகழ்வுகள்மலையகம்

வருமானத்தில் இடர்படும் குடும்பங்களுக்கு கருணை நெறி அமைப்பினால் உலர் உணவுப் பொதிகள்

பிரதீப்

நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலை காரணமாக வருமானத்தில் இடர்படும் குடும்பங்களுக்கு கனடா வாழ் தமிழர்களின் உதவியுடன் கருணை நெறி அமைப்பினால் உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கப்பட்டன.

1. இரத்தோட்டை, வேவெல்மட தமிழ் வித்தியாலயத்தில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் 50 பேருக்கும்,

2.கேகாளை மாவட்டம், கருந்தப்பனை தோட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 20 குடும்பங்களுக்கும்,

3. கேகாளை, உருமிவளை பிரிவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 30 குடும்பங்களுக்கும் என மொத்தமாக 100 குடும்பங்களுக்கு இவ்வுதவி வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button