...
செய்திகள்

வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் கைதிகள் கூரை மீது ஏறி ஆர்ப்பாட்டம்.

வெலிக்கடை சிறைச்சாலையின் கைதிகள் சிலர் கூரை மீது ஏறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சிறைச்சாலைகள் திணைக்களத்தின் உயர் அதிகாரியொருவர் இதனை எமது செய்தி சேவைக்கு தெரிவித்தார்.

நீண்ட காலமாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வரும் 10 கைதிகள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen