செய்திகள்

வெளிவந்த சாதாரண தர பெறுபேறுகளில் ஹோல்புரூக் தேசிய பாடசாலை சாதனை..

நுவரெலியா கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்ட ஹோல்புருக் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கபொத சாதாரண தரத்திற்கு தோற்றிய 116 மாணவர்களில் 106 மாணவர்கள் உயர் தரத்திற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.இவர்களில் நடராஜ நஸ்ரியாபானு  9A சித்திகளை பெற்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen