...
செய்திகள்

வவுனியா- நெடுங்கேணி அருள்மிகு நாகதம்பிரான் திருக்கோயில்..

 
காவல் தெய்வம் என்ற பெருமை கொண்ட நாகதம்பிரானே
காத்தணைத்து அருளிடவே விரைந்து நீ வந்திடய்யா
அச்சமில்லா நல்வாழ்வை நாம் பெற்று தலைநிமிர
ஏற்ற துணை தந்தெமக்கு நல்வாழ்வு அருளிடய்யா
வவுனியா பெருநிலத்தில் கோயில் கொண்ட நாகதம்பிரானே
வாழ்வுக்கு வளமளித்து காவலாய் இருந்திடய்யா
தாழ்வு நிலை அண்டாத வாழ்வை நாம் பெற்றிடவே
ஏற்றவழி காட்டி எமக்கருள வந்திடய்யா
நெடுங்கேணி தமிழ் மண்ணில் வீற்றிருக்கும் நாகதம்பிரானே
நெஞ்சுறுதி கொண்டோராய் நாம் வாழ வழி தந்திடய்யா
வஞ்சனையும், சூதும் நமைவந்து அண்டாதிருந்திடவே
வந்தரவணைத்து வழிகாட்டி எம்முடனே நின்றிடய்யா
ஆலமரம் அருகு கொண்டு அமர்ந்தருளும் நாகதம்பிரானே
சிவனாரின் உடனிருந்து அருள் வழங்க வேண்டுமய்யா
சிந்தித்து செயலாற்றும் நல்லறிவை நாம் பெறவே
உடனிருந்து எமக்கருளி வளமளிக்க வேண்டுமய்யா
ஊர்காத்து நலமளிக்க நிலைபெற்ற நாகதம்பிரானே
ஊரவரும், உற்றவரும் நலம்பெறவே வேண்டுமய்யா
பிளவுபட்டு தாழும் நிலை நம்மை விட்டு நீங்கிடவே
உரிய புத்தி பெற்றிடவே ஏற்றவழி காட்டிடய்யா
வளம் நிறைந்த மருதநிலச் சூழலிலே எழுந்தருளும் நாகதம்பிரானே
வாழ்க்கையில் நாமுயர அருள் வழங்க வேண்டுமய்யா
வன்னிப் பெருநிலத்தில் மகிழ்வுடனே நாம் வாழ்ந்திடவே
உடனிருந்து காத்து உயர்வளிக்க உறுதுணையாய் இருந்திடய்யா.
ஆக்கம்- த.மனோகரன். 
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen