செய்திகள்மலையகம்

விக்டோரியா அணைக்கு அருகில் நிலநடுக்கம்

விக்டோரியா அணைக்கு அருகில் உள்ள குமரிகம பிரதேசத்தில் இன்று மாலை சிறிய நிலநடுக்கம் ஒன்று உணரப்பட்டுள்ளது. 1.94 மெக்னெடிக் அளவில் பதிவாகியிருந்த இந்த சிறிய நிலநடுக்கத்தால் எந்தவிதமானப் பாதிப்புக்களும் இல்லை எனவும் புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த நில அதிர்வு பசறை, லுனுகல பிரதேசத்திலும் உணரப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button