...
செய்திகள்

வெதுப்பக உற்பத்தி பொருட்களின் விலையில் மாற்றம்?

வெதுப்பக உற்பத்தி பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படமாட்டாது என பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen