செய்திகள்

வெளிநாட்டவர்களுக்கு விசாக்களை வழங்கும் நடைமுறையில் திருத்தம்

வெளிநாட்டவர்களுக்கு வீசாக்களை வழங்கும் நடைமுறையில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பவுள்ளது.

இதற்கமைவாக குடிவரவு குடியகல்வு திருத்த கட்டளை சட்ட மூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும். வீசா இன்றி நாட்டில் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வீசா கட்டணங்களுக்கு மேலதிகமாக 500 அமெரிக்க டொலர் தண்டப்பணத்தை அறவிடுவது போன்ற திருத்தங்கள் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன.

சுற்றுலா வீசா கட்டணத்தை அறிவிடும் போது ஒற்றை கட்டண முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுலா வீசா கால எல்லையை மூன்று மாதங்களிலிருந்து 9 மாதம் வரை அதிகரிப்பதற்கும் இதன்மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளதாக குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் நாயகம் யூ.வி.சரத் ரூபசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button