கல்விசெய்திகள்

வெளிவாரி பட்டதாரிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.

வேலை வாய்ப்பற்ற அனைத்து வெளிவாரி பட்டதாரிகளையும் அரச சேவைக்கான பயிற்சிகளில் இணைத்துக் கொள்வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

முதற்கட்டமாக 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டு பட்டம் பெற்ற இரண்டாயிரத்து 500 வௌிவாரி பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளதாக பொருளாதார விவகார மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் அசங்க தயாரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மாத இறுதிக்கு முன்னர் அவர்களுக்கான நியமனங்களும் வழங்கப்படும் என மேலதிக செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2017 ஆம் ஆண்டு வரை, 20 ஆயிரம் பேர் வெளிவாரி பட்டம் பெற்றுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

இதேவேளை, உள்வாரி பட்டதாரிகள் 20 ஆயிரம் பேரை அரச சேவைக்கான பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கும் தற்போது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அசங்க தயாரத்ன தெரிவித்தார்.

வெளிவாரி பட்டதாரிகளை அரச சேவைக்கான பயிற்சிகளுக்காக இணைத்துக் கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வேலையற்ற பட்டதாரிகள் கொழும்பில் பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னெடுத்திருந்தனர்.

Related Articles

Back to top button
image download