செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பற்ற பட்டதாரிகளுக்கு மார்ச் முதலாம் திகதி முதல் அரச நிறுவனங்களில் பயற்சி-அமைச்சரவை அனுமதி..

வேலைவாய்ப்பற்ற பட்டதாரிகளுக்கு மார்ச் முதலாம் திகதி முதல் அரச நிறுவனங்களில் பயற்சி வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதற்கான அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு, நேற்று அமைச்சரவையில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்பிரகாரம், ஒரு வருடம் பயிற்சிகளை வழங்கப்படவுள்ளதுடன், அதன்பின்னர் அரச சேவைகளில் நிரந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

பயிற்சிகளை பெறும் காலப்பகுதியில் 22 ஆயிரத்து 500 ரூபா மாதாந்த கொடுப்பனவும் பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.

அரச தரவுகளின் பிரகாரம் நாடு முழுவதும் சுமார் 50 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் உள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button
image download