...
செய்திகள்மலையகம்

ஹபுகஸ்தலாவையில் நீர்வழங்கல் செயற்திட்டம்.

ஹபுகஸ்தலாவை ஹுரிஹெல மக்கள் நீண்டகாலமாக அனுபவித்து வந்த நீர் தொடர்பிலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாணும் வகையில் குவைட் நாட்டின் அல் நஜாத் சரிட்டி அமைப்பின் நிதியுதவியால் அந்நூர் சரிட்டி அமைப்பின் பணிப்பாளர்களான
வைத்திய கலாநிதி ரிப்கி ரஸீன் மற்றும் அல்ஹாஜ் அலியார் பங்கேற்புடன் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டது.

இதில் ஊர் பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டதுடன் சுகாதார ஒழுங்குமுறைக்கமைய நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

– மொஹமட் சல்மான்

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen