...
செய்திகள்

ஹப்புத்தளையில் டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம்.

ஹப்புத்தளை நகரசபை தலைவர் உப்புல் திசாநாயக்க தலைமையில் டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம் ஒன்று இன்று ஹப்புத்தளை தலைநகரில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

நகரசபை ஊழியர்கள் 87 பேர் மற்றும் நகரசபை உறுப்பினர்கள் ஹப்புத்தளை பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சேர்ந்து நகரை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்

ராமு தனராஜா

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen