இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


எந்த ஒரு சிறப்பான தொடக்கமும், எளிதான முறையில் தொடங்குவதில்லை.

அதற்கான இழப்புகளையும்,
சிரமங்களையும் நாம் அடைந்தே தீரவேண்டும்.

அதற்கு நாம் தயார் இல்லை என்கிறபோது, எந்த ஒரு நன்மையையும் எதிர்பார்க்க முடியாது.

விசாலமான பார்வையும்,
வெறி கொண்ட செயல்களும் மட்டுமே நம்மை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும்.

Related Articles

Back to top button