செய்திகள்

மேலும் ஒரு மில்லியன் சினோபோர்ம் தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு

(ராகவ்)

இலங்கைக்கு மேலும் ஒரு மில்லியன் சினோபோர்ம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் கிடைக்கவுள்ளன.

இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன இதனை உறுதிப்படுத்தினார்.

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபத்தினால் சீன அரசாங்கத்திடம் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த கோரிக்கைக்கு அமைய இந்த தடுப்பூசிகள் கிடைக்கப்பெறவுள்ளன.

அதற்கமைய எதிர்வரும் ஜுன் மாதம் 6 ஆம் திகதி குறித்த தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளன.

Related Articles

Back to top button