செய்திகள்பதுளைமலையகம்

20 கிலோ கொழுந்து பறிக்க மறுத்த 5 தோட்டங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்களின் வேலைக்கு ‘வேட்டு’ வைத்து நிர்வாகம்!

ஹப்புத்தளை -தம்பேதன்ன தோட்டத்தைச் சேர்ந்த மவுசாகல, தியகல, பண்டாரெலிய, புதுக்காடு, மாகந்த ஆகிய பிரிவுகளில் உள்ள தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு, நிர்வாகத்தால் வேலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படை நாட் சம்பளமாக ஆயிரம் ரூபா வேண்டுமெனில் 20 கிலோ கொழுந்து பறிக்க வேண்டும் என தோட்ட நிர்வாகங்கள் எடுத்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இரு நாட்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நடராஜா மலர்வேந்தன்

Related Articles

Back to top button