water cut

கொழும்பின் சில பகுதிகளில் இன்று (02) 15 மணிநேர நீர் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

 

இதன்படி, கொழும்பு 11, 12, 13, 14 மற்றும் 15 ஆகிய பகுதிகளில் இன்றிரவு 10 மணி முதல் 15 மணி நேர நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.