...
செய்திகள்

3ஆவது தடுப்பூசியை பெற்றோர் எண்ணிக்கை 800,000ஐ அண்மித்தது!

நாட்டில் மூன்றாவது கொவிட் தடுப்பூசியைப் பெற்று கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 800,000ஐ அண்மித்துள்ளது.

இதுவரை 796,207 பேர் கொவிட் மூன்றாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாக தொற்று நோய் விஞ்ஞான பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இதுதவிர, நாட்டில் இதுவரை ஒரு கோடியே 59 இலட்சத்து 33 ஆயிரத்து 967 பேர் கொவிட்-19 முதலாவது தடுப்பூசிகளையும், ஒரு கோடியே 37 இலட்சத்து 53 ஆயிரத்து 715 பேர் இரண்டாவது தடுப்பூசிகளையும் செலுத்தி கொண்டுள்ளனர்.

அதேநேரம், நாட்டில் நேற்றைய நாளில், 61,362 பேருக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தொற்று நோய் விஞ்ஞான பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

நேற்றைய தினம் 57,632 பேருக்கு பைஸர் மூன்றாம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், 773 பேருக்கு பைஸர் முதலாம் தடுப்பூசியும், 511 பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டன.

அதேநேரம், 566 பேருக்கு சைனோபாம் முதலாம் தடுப்பூசியும், 1,874 பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தொற்று நோய் விஞ்ஞான பிரிவு தெரிவித்துள்ளது

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen