மலையகம்

தொழிலாளர்களின் வேதன அதிகரிப்புக்காக ராகலையில் ஒன்று சேர்ந்த மலையக ஆசிரியர்கள்

 

மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களின் வேதன அதிகரிப்பு தொடர்பான போராட்டம் ஒன்றினை 27.10.2018 சனிக்கிழமை இராகலை நகரில் 10 மணிக்கு அதிபர், ஆசிரியர்கள் சிவில் அமைப்புகள் இணைந்து முன்னெடுத்திருந்தனர்.

குறிப்பாக இந்த போராட்டத்தில் அதிகமாக ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டது முக்கியமான விடயமாக கருதப்டுகின்றது.

கடந்த காலங்களில் மலையக மக்கள்எதிர் நோக்கும் பல பிரச்சனைகளில் ஆசிரியர்கள் குரல் கொடுக்க தவறினர் என்ற குற்ற சாட்டு இருந்த நிலையில் ,இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் கொட்டகலை பகுதியிலும் தொழிலாளர்களின் வேதன அதிகரிப்பு தொடர்பான ஆசிரியர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று இடம் பெற்றுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button